6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خشم به مردم

خشم به مردم

امام باقر عليه السلام می فرمایند
کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد
الكافي : ج۲ ص۳۰۵

+1
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خشم به مردم
+1

خشم به مردم

امام باقر عليه السلام می فرمایند
کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد
الكافي : ج۲ ص۳۰۵

تصویر
فهرست