2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خشم و ایمان

خشم و ایمان

امام باقر عليه السلام می فرمایند
هر كه خشونت قسمتش شود، از ايمان محروم مى مانَد
الكافي : ج۲ ص۳۲۱

+1
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خشم و ایمان
+1

خشم و ایمان

امام باقر عليه السلام می فرمایند
هر كه خشونت قسمتش شود، از ايمان محروم مى مانَد
الكافي : ج۲ ص۳۲۱

تصویر
فهرست