5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آموزش, بدون خشونت

آموزش, بدون خشونت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرمایند
آموزش دهيد و خشونت نورزيد ؛ زيرا آموزگار ، بهتر [و مؤثّرتر] از كسى است كه خشونت به كار مى برَد
بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۱۷۵

+1
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آموزش, بدون خشونت
+1

آموزش, بدون خشونت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرمایند
آموزش دهيد و خشونت نورزيد ؛ زيرا آموزگار ، بهتر [و مؤثّرتر] از كسى است كه خشونت به كار مى برَد
بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۱۷۵

تصویر
فهرست