4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خشم بر زیردستان

خشم بر زیردستان

امام هادی عليه السلام می فرمایند
بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است
بحارالأنوار : ج ۷۵ ص ۳۷۰

+2
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خشم بر زیردستان
+2

خشم بر زیردستان

امام هادی عليه السلام می فرمایند
بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است
بحارالأنوار : ج ۷۵ ص ۳۷۰

تصویر
فهرست