6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. زبان نادانى

زبان نادانى

امام على عليه السلام می فرمایند
خشونت ، زبان نادانى است
غررالحكم : ۷۶۱۳

+1
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. زبان نادانى
+1

زبان نادانى

امام على عليه السلام می فرمایند
خشونت ، زبان نادانى است
غررالحكم : ۷۶۱۳

تصویر
فهرست