6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-شجاعت

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-شجاعت

امام علی عليه ‏السلام فرمودند
شجاعت عزّتى است حاضر و آماده، ترس ذلّتى است آشكار
غررالحكم : ۱۵۲

+1
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-شجاعت
+1

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-شجاعت

امام علی عليه ‏السلام فرمودند
شجاعت عزّتى است حاضر و آماده، ترس ذلّتى است آشكار
غررالحكم : ۱۵۲

تصویر
فهرست