3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-تدبیر

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-تدبیر

امام رضا عليه ‏السلام فرمودند
تدبیر قبل از عمل، تو را از پشیمانی در امان می دارد
عیون اخبارالرضا, ج۲, ص ۵۴

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-تدبیر
+1

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-تدبیر

امام رضا عليه ‏السلام فرمودند
تدبیر قبل از عمل، تو را از پشیمانی در امان می دارد
عیون اخبارالرضا, ج۲, ص ۵۴

تصویر
فهرست