3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-اطاعت از والدین

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-اطاعت از والدین

پیامبر اکرم (ص) فرمودند
کسی كه مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است
كنز العمّال، ج ۱۶، ص ۴۶۷

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-اطاعت از والدین
+1

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-اطاعت از والدین

پیامبر اکرم (ص) فرمودند
کسی كه مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است
كنز العمّال، ج ۱۶، ص ۴۶۷

تصویر
فهرست