4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از کینه

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از کینه

امام علی عليه ‏السلام فرمودند
دلهاى خود را از كينه پاك كنيد؛ كه آن دردى مهلک است
غرر الحكم : ۶۰۱۷

+1
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از کینه
+1

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از کینه

امام علی عليه ‏السلام فرمودند
دلهاى خود را از كينه پاك كنيد؛ كه آن دردى مهلک است
غرر الحكم : ۶۰۱۷

تصویر
فهرست