5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-قناعت

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-قناعت

امام صادق عليه ‏السلام فرمودند
كسى كه به آنچه خدا روزيش كرده قانع باشد ، از توانگرترين مردمان است
ميزان الحكمة – ج ٣ – ص ٢٦٣٧

+1
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-قناعت
+1

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-قناعت

امام صادق عليه ‏السلام فرمودند
كسى كه به آنچه خدا روزيش كرده قانع باشد ، از توانگرترين مردمان است
ميزان الحكمة – ج ٣ – ص ٢٦٣٧

تصویر
فهرست