4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از حسد

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از حسد

پیامبر اکرم (ص) فرمودند
از حسادت بپرهيزيد، زيرا حسد نيكى ها را مى خورد چنان كه آتش هيزم را مى خورد
جامع الأخبار، ص ۴۵۱

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از حسد
0

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-دوری از حسد

پیامبر اکرم (ص) فرمودند
از حسادت بپرهيزيد، زيرا حسد نيكى ها را مى خورد چنان كه آتش هيزم را مى خورد
جامع الأخبار، ص ۴۵۱

تصویر
فهرست