5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-صداقت

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-صداقت

امام علی عليه ‏السلام فرمودند
صداقت ، جمال انسان و پشتوانه ايمان است
غررالحكم : ۲۱۲۰

+2
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضائل اخلاقی در کلام معصومین-صداقت
+2

فضائل اخلاقی در کلام معصومین-صداقت

امام علی عليه ‏السلام فرمودند
صداقت ، جمال انسان و پشتوانه ايمان است
غررالحكم : ۲۱۲۰

تصویر
فهرست