6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۱۱

کمک به دیگران ۱۱

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
مؤمنان با يكديگر برادرند و نيازهاى همديگر را برآورده مى كنند و خداوند هم نياز آنها را بر طرف مى كند
بحارالأنوار – ج۷۴ – ص ۳۱۶

+2
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۱۱
+2

کمک به دیگران ۱۱

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
مؤمنان با يكديگر برادرند و نيازهاى همديگر را برآورده مى كنند و خداوند هم نياز آنها را بر طرف مى كند
بحارالأنوار – ج۷۴ – ص ۳۱۶

تصویر
فهرست