3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۱۰

کمک به دیگران ۱۰

امام صادق عليه السلام فرمود:
حركت مسلمان در مسير بر آوردن حاجت مسلمان ديگر از هفتاد طواف در بیت الله الحرام بهتر است
[ بحارالأنوار – ج۷۲ – ص ۳۱۱ .]

+2
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۱۰
+2

کمک به دیگران ۱۰

امام صادق عليه السلام فرمود:
حركت مسلمان در مسير بر آوردن حاجت مسلمان ديگر از هفتاد طواف در بیت الله الحرام بهتر است
[ بحارالأنوار – ج۷۲ – ص ۳۱۱ .]

تصویر
فهرست