3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۹

کمک به دیگران ۹

امام صادق عليه السلام فرمود:
وقتى برادر مسلمانى پيش انسان بيايد و نياز خود را مطرح كند اگر انسان به كمك او برخيزد مثل كسى است كه در راه خدا جهاد نمايد.
مستدرك، ج ۲، ص ۴۰۷

+2
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۹
+2

کمک به دیگران ۹

امام صادق عليه السلام فرمود:
وقتى برادر مسلمانى پيش انسان بيايد و نياز خود را مطرح كند اگر انسان به كمك او برخيزد مثل كسى است كه در راه خدا جهاد نمايد.
مستدرك، ج ۲، ص ۴۰۷

تصویر
فهرست