3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۸

کمک به دیگران ۸

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
بخدا قسم كه برآوردن حاجت مؤمن از روزه يك ماه و اعتكاف يك ماه در مسجد بهتر است.
بحارالأنوار – ج۷۴ – ص۲۸۵

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۸
+1

کمک به دیگران ۸

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
بخدا قسم كه برآوردن حاجت مؤمن از روزه يك ماه و اعتكاف يك ماه در مسجد بهتر است.
بحارالأنوار – ج۷۴ – ص۲۸۵

تصویر
فهرست