3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۷

کمک به دیگران ۷

امام صادق عليه السلام فرمود:
هر مؤمني كه گرفتاري مؤمني را بر طرف كند ، خداوند هفتاد گرفتاري دنيا و آخرت را از وي دور مي‏سازد
مستدرك الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۳

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۷
+1

کمک به دیگران ۷

امام صادق عليه السلام فرمود:
هر مؤمني كه گرفتاري مؤمني را بر طرف كند ، خداوند هفتاد گرفتاري دنيا و آخرت را از وي دور مي‏سازد
مستدرك الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۳

تصویر
فهرست