5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۶

کمک به دیگران ۶

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
كسى كه نياز برادر مؤمن خود را برآورد مثل كسى است كه روزگارى خدا را عبادت كرده است
بحارالأنوار – ج۷۴ – ص ۳۰۲

+1
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۶
+1

کمک به دیگران ۶

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
كسى كه نياز برادر مؤمن خود را برآورد مثل كسى است كه روزگارى خدا را عبادت كرده است
بحارالأنوار – ج۷۴ – ص ۳۰۲

تصویر
فهرست