2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۵

کمک به دیگران ۵

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
كسى كه قول بدهد نياز برادر دينى خود را برطرف كند، تا وقتى كه اينكار را نكرده خداوند عزوجل به نيازهاى او توجه نمى كند.
[ بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۳۱۷ .]

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۵
0

کمک به دیگران ۵

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
كسى كه قول بدهد نياز برادر دينى خود را برطرف كند، تا وقتى كه اينكار را نكرده خداوند عزوجل به نيازهاى او توجه نمى كند.
[ بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۳۱۷ .]

تصویر
فهرست