1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۳

کمک به دیگران ۳

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
کسی که ناتوان و معلولی را در کارهایش یاری دهد، خداوند او را یاری کند و در روز قیامت بر او فرشتگانی می‌گمارد که او را از خطرات منازل آخرت محافظت می‌نمایند و او را سالم به بهشت می‌رسانند.
(بحارالانوار، ج۷۵-ص۲۱)

+1
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران ۳
+1

کمک به دیگران ۳

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
کسی که ناتوان و معلولی را در کارهایش یاری دهد، خداوند او را یاری کند و در روز قیامت بر او فرشتگانی می‌گمارد که او را از خطرات منازل آخرت محافظت می‌نمایند و او را سالم به بهشت می‌رسانند.
(بحارالانوار، ج۷۵-ص۲۱)

تصویر
فهرست