2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران۱

کمک به دیگران۱

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
هرکس برادر مومن خود را یاری کند تا اینکه او را از پریشانی و گرفتاری خارج کند؛ خداوند برای او ده حسنه مینویسد؛ جایگاهش را ده درجه ارتقاء میبخشد و در روز قیامت برای او ده شفاعت ارزانی میدارد
(بحارالانوار، ج۷۵-ص۲۱)

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به دیگران۱
0

کمک به دیگران۱

پیامبر گرامی (ص) فرمود:
هرکس برادر مومن خود را یاری کند تا اینکه او را از پریشانی و گرفتاری خارج کند؛ خداوند برای او ده حسنه مینویسد؛ جایگاهش را ده درجه ارتقاء میبخشد و در روز قیامت برای او ده شفاعت ارزانی میدارد
(بحارالانوار، ج۷۵-ص۲۱)

تصویر
فهرست