2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مردانی از فارس…

مردانی از فارس…

رسول خدا (ص) فرمودند:
اگر علم در ثریا باشد، مردانی از فارس بدان دست می‌یابند.
میزان الحکمة، ج ۳، ص ۲۳۹۱

+2
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مردانی از فارس…
+2

مردانی از فارس…

رسول خدا (ص) فرمودند:
اگر علم در ثریا باشد، مردانی از فارس بدان دست می‌یابند.
میزان الحکمة، ج ۳، ص ۲۳۹۱

تصویر
فهرست