8
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۳

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۳

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع
آیت الله آقا مجتبی تهرانی
آیت الله مجتبی شهیدی کَلهُری مشهور به آقا مجتبی تهرانی متولد ۱۳۱۶تهران؛ استاد اخلاق و از علمای حوزه علمیه تهران بود. وی از شاگردان امام خمینی بود که در تنظیم رساله عملیه او مشارکت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آیت الله تهرانی نماز جماعت مسجد جامع بازار تهران را اقامه می‌کرد و جلسات معارف اسلامی و درس اخلاق او مورد علاقه مردم تهران بود. وی همواره تأکید می‌کرد کاری که خودتان به آن عاملید به مردم بگویید عمل کنند و کاری را که خودتان عامل به آن نیستید، به دیگران توصیه نکنید، چراکه اثر، نفوذ و عمق چندانی ندارد

+3
8
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۳
+3

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۳

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع
آیت الله آقا مجتبی تهرانی
آیت الله مجتبی شهیدی کَلهُری مشهور به آقا مجتبی تهرانی متولد ۱۳۱۶تهران؛ استاد اخلاق و از علمای حوزه علمیه تهران بود. وی از شاگردان امام خمینی بود که در تنظیم رساله عملیه او مشارکت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آیت الله تهرانی نماز جماعت مسجد جامع بازار تهران را اقامه می‌کرد و جلسات معارف اسلامی و درس اخلاق او مورد علاقه مردم تهران بود. وی همواره تأکید می‌کرد کاری که خودتان به آن عاملید به مردم بگویید عمل کنند و کاری را که خودتان عامل به آن نیستید، به دیگران توصیه نکنید، چراکه اثر، نفوذ و عمق چندانی ندارد

تصویر
فهرست