6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. سایر تالیفات مهم شیخ عباس قمی

سایر تالیفات مهم شیخ عباس قمی

سایر تالیفات مهم شیخ عباس قمی
از دیگر آثار مشهور شیخ عباس قمی میتوان به این موارد اشاره کرد
منازل الآخرة، که درباره ی روایات و حکایت‌های مرگ و جهان پس از مرگ نگاشته شده ‌است
منتهی الآمال، دربارهٔ تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام نگاشته شده ‌است
سفینة البحار ،که فهرستی ارزشمند از کتاب بحارالانوار و تدوين موضوعى و تلخيص آن است
تحفةالاحباب، در علم رجال و شرح الوجیزه، درعلم حدیث

+1
6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. سایر تالیفات مهم شیخ عباس قمی
+1

سایر تالیفات مهم شیخ عباس قمی

سایر تالیفات مهم شیخ عباس قمی
از دیگر آثار مشهور شیخ عباس قمی میتوان به این موارد اشاره کرد
منازل الآخرة، که درباره ی روایات و حکایت‌های مرگ و جهان پس از مرگ نگاشته شده ‌است
منتهی الآمال، دربارهٔ تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام نگاشته شده ‌است
سفینة البحار ،که فهرستی ارزشمند از کتاب بحارالانوار و تدوين موضوعى و تلخيص آن است
تحفةالاحباب، در علم رجال و شرح الوجیزه، درعلم حدیث

تصویر
فهرست