6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. شیخ عباس قمی

شیخ عباس قمی

شیخ عباس قمی
شيخ عباس قمی معروف به محدث قمی از علمای شیعه در زمینه حدیث، تاریخ و خطابه قرن چهاردهم هجري است. این محدث پرکار در سال ۱۲۹۴ در قم متولد شد و در سال ۱۳۵۹ در نجف درگذشت و در حرم علی بن ابیطالب (ع) دفن شد. این محدث و نویسنده بزرگ ۶۳ عنوان کتاب در جلدهای متعدد را تحریر درآورده است که از مهمترین آثار ایشان میتوان به مفاتیح الجنان, منازل الآخرة, منتهي الآمال,سفینة البحار و تحفة الأحباب اشاره کرد

+1
6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. شیخ عباس قمی
+1

شیخ عباس قمی

شیخ عباس قمی
شيخ عباس قمی معروف به محدث قمی از علمای شیعه در زمینه حدیث، تاریخ و خطابه قرن چهاردهم هجري است. این محدث پرکار در سال ۱۲۹۴ در قم متولد شد و در سال ۱۳۵۹ در نجف درگذشت و در حرم علی بن ابیطالب (ع) دفن شد. این محدث و نویسنده بزرگ ۶۳ عنوان کتاب در جلدهای متعدد را تحریر درآورده است که از مهمترین آثار ایشان میتوان به مفاتیح الجنان, منازل الآخرة, منتهي الآمال,سفینة البحار و تحفة الأحباب اشاره کرد

تصویر
فهرست