6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۴

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۴

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر عسقلاني
پس هرکسی که به فاطمه (س) آزار برساند؛ او پیامبر صلی الله علیه وآله را آزار داده . و هیچ آزاری بزرگتر از کشتن پسر او (محسن) نبود.
فتح الباري – ج ۹ ص ۲۸۸

+1
6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۴
+1

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۴

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر عسقلاني
پس هرکسی که به فاطمه (س) آزار برساند؛ او پیامبر صلی الله علیه وآله را آزار داده . و هیچ آزاری بزرگتر از کشتن پسر او (محسن) نبود.
فتح الباري – ج ۹ ص ۲۸۸

تصویر
فهرست