7
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۳

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۳

محمد عبد الرؤوف المناوي
رسول الله (ص) می فرمایند: فاطمه پاره ی تن من است ، هر كه او را آزار دهد مرا آزار داده است و هر كه مرا آزار دهد خدا را آزار داده است
فيض القدير – ج ۶، ص ۲۴

+1
7
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۳
+1

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۳

محمد عبد الرؤوف المناوي
رسول الله (ص) می فرمایند: فاطمه پاره ی تن من است ، هر كه او را آزار دهد مرا آزار داده است و هر كه مرا آزار دهد خدا را آزار داده است
فيض القدير – ج ۶، ص ۲۴

تصویر
فهرست