7
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۲

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۲

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
حاکم نیشابوری
رسول الله (ص) فرمودند: (ای فاطمه) خداوند با غضب تو غضبناک می شود و با رضایت تو خشنود می گردد
المستدرک – ج ۳ ،ص ۱۵۴

+1
7
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۲
+1

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۲

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
حاکم نیشابوری
رسول الله (ص) فرمودند: (ای فاطمه) خداوند با غضب تو غضبناک می شود و با رضایت تو خشنود می گردد
المستدرک – ج ۳ ،ص ۱۵۴

تصویر
فهرست