6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۴

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۴

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر هیتمى
و زین العابدین; او کسى است که جانشین پدرش در علم و زهد و عبادت بود… او زینت عبادت کنندگان بوده و بزرگوار، و داراى گذشت و بخشش بود
صواعق المحرقة، ص ۱۱۹

+1
6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۴
+1

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۴

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر هیتمى
و زین العابدین; او کسى است که جانشین پدرش در علم و زهد و عبادت بود… او زینت عبادت کنندگان بوده و بزرگوار، و داراى گذشت و بخشش بود
صواعق المحرقة، ص ۱۱۹

تصویر
فهرست