7
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر عسقلانى
على بن الحسین بن على بن ابى طالب، زین العابدین، ثقه، ثابت قدم، عابد، فقیه، فاضل و مشهور بود. ابن عیینه از زهرى نقل کرده که من در میان قریش، کسى را افضل از او ندیدم.
تقریب التهذیب، ج ۲، ص ۳۵

+3
7
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳
+3

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر عسقلانى
على بن الحسین بن على بن ابى طالب، زین العابدین، ثقه، ثابت قدم، عابد، فقیه، فاضل و مشهور بود. ابن عیینه از زهرى نقل کرده که من در میان قریش، کسى را افضل از او ندیدم.
تقریب التهذیب، ج ۲، ص ۳۵

تصویر
فهرست