3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. خود را اصلاح كنيم

خود را اصلاح كنيم

آیت الله بهجت
به فكر خود باشيم، خود را اصلاح كنيم. اگر به خود نرسيديم و خود را اصلاح نكرديم، نمي توانيم ديگران را اصلاح كنيم
در محضر بهجت – ج۲ ص۴۲۷

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. خود را اصلاح كنيم
+1

خود را اصلاح كنيم

آیت الله بهجت
به فكر خود باشيم، خود را اصلاح كنيم. اگر به خود نرسيديم و خود را اصلاح نكرديم، نمي توانيم ديگران را اصلاح كنيم
در محضر بهجت – ج۲ ص۴۲۷

تصویر
فهرست