3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. در مرآی و مسمع خدا

در مرآی و مسمع خدا

آیت الله بهجت
كسي كه بداند در مرآی و مسمع خدا است، نمي تواند گناه كند. تمام انحرافات ما از اين است كه خدا را ناظر و شاهد نمي بينيم
نکته های ناب – ص۷۵

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. در مرآی و مسمع خدا
+1

در مرآی و مسمع خدا

آیت الله بهجت
كسي كه بداند در مرآی و مسمع خدا است، نمي تواند گناه كند. تمام انحرافات ما از اين است كه خدا را ناظر و شاهد نمي بينيم
نکته های ناب – ص۷۵

تصویر
فهرست