7
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. بی تفاووتی نسبت به گرفتاری های مومنان

بی تفاووتی نسبت به گرفتاری های مومنان

آیت الله بهجت (ره)
اگر بي تفاوت باشيم و براي رفع گرفتاريها و بلاهايي كه اهل ايمان بدان مبتلا هستند دعا نكنيم، آن بلاها به ما هم نزديك خواهد بود
در محضر بهجت – ج۱ ص۹۷

+2
7
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. بی تفاووتی نسبت به گرفتاری های مومنان
+2

بی تفاووتی نسبت به گرفتاری های مومنان

آیت الله بهجت (ره)
اگر بي تفاوت باشيم و براي رفع گرفتاريها و بلاهايي كه اهل ايمان بدان مبتلا هستند دعا نكنيم، آن بلاها به ما هم نزديك خواهد بود
در محضر بهجت – ج۱ ص۹۷

تصویر
فهرست