5
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود

خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود

آیت الله بهجت (ره)
خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود! اين یک بيماری قلبی است كه انسان به آن مبتلا می شود، و با وجود راههای حلال كه نيازش را برآورده می كند، خود را به حرام گرفتار مي نمايد!
در محضر بهجت – ج۱ ص۲۹۸

+1
5
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود
+1

خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود

آیت الله بهجت (ره)
خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود! اين یک بيماری قلبی است كه انسان به آن مبتلا می شود، و با وجود راههای حلال كه نيازش را برآورده می كند، خود را به حرام گرفتار مي نمايد!
در محضر بهجت – ج۱ ص۲۹۸

تصویر
فهرست