1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. توجیه خطا و اشتباه

توجیه خطا و اشتباه

آیت الله بهجت (ره)
ما بايد باب توجيه خطا و اشتباه را به روي خود ببنديم و براي هر خطا، زبان به استغفار بگشاييم و اگر قابل جبران باشد، جبران كنيم.
در محضر بهجت – ج۱ ص۳۰۰

+1
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. توجیه خطا و اشتباه
+1

توجیه خطا و اشتباه

آیت الله بهجت (ره)
ما بايد باب توجيه خطا و اشتباه را به روي خود ببنديم و براي هر خطا، زبان به استغفار بگشاييم و اگر قابل جبران باشد، جبران كنيم.
در محضر بهجت – ج۱ ص۳۰۰

تصویر
فهرست