3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. صفا و صمیمیت خانواده درکلام بهجت

صفا و صمیمیت خانواده درکلام بهجت

آیت الله بهجت
اگر بخواهيم محيط خانه گرم و باصفا و صميمي باشد، فقط بايد صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشي و رأفت را پيشه خود كنيم تا محيط خانه گرم و نوراني باشد.
در محضر بهجت – ج۱ ص۳۰۰

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. صفا و صمیمیت خانواده درکلام بهجت
+1

صفا و صمیمیت خانواده درکلام بهجت

آیت الله بهجت
اگر بخواهيم محيط خانه گرم و باصفا و صميمي باشد، فقط بايد صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشي و رأفت را پيشه خود كنيم تا محيط خانه گرم و نوراني باشد.
در محضر بهجت – ج۱ ص۳۰۰

تصویر
فهرست