9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۳

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۳

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران
مطرح شدن عدالت‌طلبی و روحیه ظلم‌ستیزی از متن دین و قرآن
عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی که از متن قرآن و سنت می‌جوشد، الهام‌گر امام خمینی(ره) در قیام علیه نظام ظالمانه سلطه؛ تعالیم اصیل قرآن بوده است. مفاهیم قرآنی که در دسترس عموم مسلمین قرار دارد. امام خمینی میفرمایند: ما اگر کوشش کنیم؛ مسلمین جهان اگر کوشش کنند تا اینکه این بُعد از قرآن را که بُعد اجرای عدالت اسلامی است، در جهان پخش کنند، آن وقت یک دنیایی می‌شود که صورت ظاهر قرآن می‌شود
صحیفه امام، ج۱۴، ص۶۵

+2
9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۳
+2

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۳

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران
مطرح شدن عدالت‌طلبی و روحیه ظلم‌ستیزی از متن دین و قرآن
عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی که از متن قرآن و سنت می‌جوشد، الهام‌گر امام خمینی(ره) در قیام علیه نظام ظالمانه سلطه؛ تعالیم اصیل قرآن بوده است. مفاهیم قرآنی که در دسترس عموم مسلمین قرار دارد. امام خمینی میفرمایند: ما اگر کوشش کنیم؛ مسلمین جهان اگر کوشش کنند تا اینکه این بُعد از قرآن را که بُعد اجرای عدالت اسلامی است، در جهان پخش کنند، آن وقت یک دنیایی می‌شود که صورت ظاهر قرآن می‌شود
صحیفه امام، ج۱۴، ص۶۵

تصویر
فهرست