7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۱

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۱

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
یا عالم باش یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن
بحارالأنوار- ج۱،ص۱۹۴

+2
7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۱
+2

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۱

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
یا عالم باش یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن
بحارالأنوار- ج۱،ص۱۹۴

تصویر
فهرست