5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۳

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۳

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
با هر عالمى ننشینید، مگر عالمى که شما را از پنج چیز به پنج چیز دعوت کند: از شکّ به یقین، از دشمنى به خیرخواهى، از تکبّر به تواضع، از ریا به اخلاص و از علاقه به دنیا به بى‌‏اعتنایى به آن
نوادرالأخبار-ج۱,ص۳۲

+2
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۳
+2

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۳

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
با هر عالمى ننشینید، مگر عالمى که شما را از پنج چیز به پنج چیز دعوت کند: از شکّ به یقین، از دشمنى به خیرخواهى، از تکبّر به تواضع، از ریا به اخلاص و از علاقه به دنیا به بى‌‏اعتنایى به آن
نوادرالأخبار-ج۱,ص۳۲

تصویر
فهرست