11
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۴

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۴

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براستى كه خداوند، بهانه ‏اى را براى نادانى نمى ‏پذيرد
نهج الفصاحه،ص۶۰۰

+3
11
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۴
+3

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی ۴

اهمیت دانش و علم آموزی در سیره نبوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براستى كه خداوند، بهانه ‏اى را براى نادانى نمى ‏پذيرد
نهج الفصاحه،ص۶۰۰

تصویر
فهرست