12
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فاطمه علیهاالسلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد

فاطمه علیهاالسلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند
سوگند به خدا که فاطمه علیهاالسلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد و در هیچ کاری از من سرپیچی ننمود . و من هرگاه به فاطمه علیهاالسلام نگاه می کردم، غم و اندوه از من زدوده می شد
بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۱۳۴

+5
12
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فاطمه علیهاالسلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد
+5

فاطمه علیهاالسلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند
سوگند به خدا که فاطمه علیهاالسلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد و در هیچ کاری از من سرپیچی ننمود . و من هرگاه به فاطمه علیهاالسلام نگاه می کردم، غم و اندوه از من زدوده می شد
بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۱۳۴

تصویر
فهرست