11
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند
من نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم؛ زیرا خدای – عزوجل – فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است .
عیون اخبار الرضا-ج ۲، ص ۴۶

+4
11
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم
+4

من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند
من نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم؛ زیرا خدای – عزوجل – فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است .
عیون اخبار الرضا-ج ۲، ص ۴۶

تصویر
فهرست