10
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بینش سیاسی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش سیاسی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش سیاسی حضرت فاطمه سلام الله علیها
حضرت فاطمه (س) در بخش فلسفه احکام، در واقع فلسفه و ضرورت امامت و سازمان سیاسی اسلام را مطرح می کنند؛ آنجا که می فرمایند: «و طاعتُنا نظاما لِلملّة و امامتُنا اَمانا من الفُرقة»؛ یعنی اطاعت از ما اهل بیت نظم دهنده ملت، و امامت برای ایجاد وحدت و دوری از تفرقه و پراکندگی است.
الاحتجاج-ج ۱، ص ۲۵۸

+4
10
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بینش سیاسی حضرت فاطمه سلام الله علیها
+4

بینش سیاسی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش سیاسی حضرت فاطمه سلام الله علیها
حضرت فاطمه (س) در بخش فلسفه احکام، در واقع فلسفه و ضرورت امامت و سازمان سیاسی اسلام را مطرح می کنند؛ آنجا که می فرمایند: «و طاعتُنا نظاما لِلملّة و امامتُنا اَمانا من الفُرقة»؛ یعنی اطاعت از ما اهل بیت نظم دهنده ملت، و امامت برای ایجاد وحدت و دوری از تفرقه و پراکندگی است.
الاحتجاج-ج ۱، ص ۲۵۸

تصویر
فهرست