19
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
با نگاه و مطالعه سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها, در می یابیم که ایشان با ازدواج خود، ساده زیستی؛ و با تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)و امام حسین(ع) و حضرت زینب (س)، شیوه تربیتی صحیح و مناسب و برگرفته از اسلام را در جامعه ترویج دادند و کامل ترین الگو برای تمام بانوان عالم هستند
آیت الله بهجت

+5
19
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
+5

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
با نگاه و مطالعه سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها, در می یابیم که ایشان با ازدواج خود، ساده زیستی؛ و با تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)و امام حسین(ع) و حضرت زینب (س)، شیوه تربیتی صحیح و مناسب و برگرفته از اسلام را در جامعه ترویج دادند و کامل ترین الگو برای تمام بانوان عالم هستند
آیت الله بهجت

تصویر
فهرست