9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۱

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۱

ابن صباغ مالکی
گنبد فضل ابوالحسن علی الهادی (ع) بر کهکشان ها سر زده و شعاع فضائلش تا ستارگان آسمانها امتداد یافته است و هیچ فضیلت و منقبتی نیست مگر این که افتخار آمیزترین آن پیش او است و برای این شایسته این فضیلت است که در گوهر ذات او کراماتیست که ویژگیهای او را یگانه ساخته است.
الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج ۲ ص ۱۰۷۳

+1
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۱
+1

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۱

ابن صباغ مالکی
گنبد فضل ابوالحسن علی الهادی (ع) بر کهکشان ها سر زده و شعاع فضائلش تا ستارگان آسمانها امتداد یافته است و هیچ فضیلت و منقبتی نیست مگر این که افتخار آمیزترین آن پیش او است و برای این شایسته این فضیلت است که در گوهر ذات او کراماتیست که ویژگیهای او را یگانه ساخته است.
الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج ۲ ص ۱۰۷۳

تصویر
فهرست