6
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳

استفتاء متوکل از امام هادی (ع)

روزی متوکل بیمار شد و نذر کرد که اگر شفا یابد، تعداد کثیری دینار در راه خدا صدقه دهد، هنگامی که بهبود یافت، فقها را جمع کرد و پرسید: چند دینار باید صدقه دهم که بر آن «کثیر» صدق کند؟ فقها در این‌باره فتاوای مختلف دادند، متوکل ناگزیر مساله را از حضرت‌ هادی (ع) سؤال کرد. ایشان پاسخ داد که باید ۸۳ دینار بپردازی

الصفدی
الوافی بالوفیات، ج۲۲، ص۴۹

+1
6
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳
+1

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۳

استفتاء متوکل از امام هادی (ع)

روزی متوکل بیمار شد و نذر کرد که اگر شفا یابد، تعداد کثیری دینار در راه خدا صدقه دهد، هنگامی که بهبود یافت، فقها را جمع کرد و پرسید: چند دینار باید صدقه دهم که بر آن «کثیر» صدق کند؟ فقها در این‌باره فتاوای مختلف دادند، متوکل ناگزیر مساله را از حضرت‌ هادی (ع) سؤال کرد. ایشان پاسخ داد که باید ۸۳ دینار بپردازی

الصفدی
الوافی بالوفیات، ج۲۲، ص۴۹

تصویر
فهرست