7
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶

ابن صبّاغ مالکى گفته : وی در آخر دوران پادشاهی معتز عباسی به شهادت رسید. و خنجى اصفهانى شافعى نوشته: وی با دسیسه دشمنان شهید شد. پس اینکه برخى با قاطعیت «شهادت امام هادى را مخصوص اهل تشیع مى‏دانند و معتقدند که از نظر اهل سنت رحلت امام به مرگ طبیعى بوده است»سخن درستی نیست.
الفصول المهمة، ص ۲۸۳
ائمة الهدى‏، ص ۱۳۶
تاریخ حبیب السیر، ج ۲، ص ۹۵

+1
7
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶
+1

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶

ابن صبّاغ مالکى گفته : وی در آخر دوران پادشاهی معتز عباسی به شهادت رسید. و خنجى اصفهانى شافعى نوشته: وی با دسیسه دشمنان شهید شد. پس اینکه برخى با قاطعیت «شهادت امام هادى را مخصوص اهل تشیع مى‏دانند و معتقدند که از نظر اهل سنت رحلت امام به مرگ طبیعى بوده است»سخن درستی نیست.
الفصول المهمة، ص ۲۸۳
ائمة الهدى‏، ص ۱۳۶
تاریخ حبیب السیر، ج ۲، ص ۹۵

تصویر
فهرست