7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۲

مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۲

امام محمدباقر (عليه‌السّلام) در سخنان خود، اغلب به آيات قرآن مجيد استناد نمود، از كلام خدا شاهد مي‌آورد و مي‌فرمود: هر مطلبي گفتم، از من بپرسيد كه در كجاي قرآن است تا آيۀ مربوط به آن موضوع را معرفي كنم
احتجاج، ص ۱۷۶

+3
7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۲
+3

مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۲

امام محمدباقر (عليه‌السّلام) در سخنان خود، اغلب به آيات قرآن مجيد استناد نمود، از كلام خدا شاهد مي‌آورد و مي‌فرمود: هر مطلبي گفتم، از من بپرسيد كه در كجاي قرآن است تا آيۀ مربوط به آن موضوع را معرفي كنم
احتجاج، ص ۱۷۶

تصویر
فهرست