12
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۳

مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۳

مکتب علمی امام باقر علیه السلام
امام محمدباقر(ع) به اندازه ‌اي گنج‌هاي پنهان معارف و دانش‌ها را آشكار ساخته و حقايق احكام و حكمت‌ها را بيان نموده كه جز بر عناصر بي‌ بصيرت پوشيده نيست و از همين جاست كه وي را شكافنده و جامع علوم خوانده‌اند
ابن حجر هيتّمي، الصواعق المحرقه، ص ۳۰۴

 

+2
12
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۳
+2

مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۳

مکتب علمی امام باقر علیه السلام
امام محمدباقر(ع) به اندازه ‌اي گنج‌هاي پنهان معارف و دانش‌ها را آشكار ساخته و حقايق احكام و حكمت‌ها را بيان نموده كه جز بر عناصر بي‌ بصيرت پوشيده نيست و از همين جاست كه وي را شكافنده و جامع علوم خوانده‌اند
ابن حجر هيتّمي، الصواعق المحرقه، ص ۳۰۴

 

تصویر
فهرست