9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۴

مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۴

ابن كثير می نویسد: من هرگز دانشمندان اسلام را در هيچ محفل و مجمعي به اندازۀ محفل محمد بن علي (عليه‌السّلام) از نظر علمی حقير و كوچك نديدم. من حكم بن عتيبه را كه در علم و فقه، مشهور آفاق بود، ديدم كه در خدمت محمدباقر مانند كودكي در برابر استاد، زانوي ادب بر زمين زده، شيفته و مجذوب كلام و شخصيت او گرديده بود
ابن كثير، البداية و النهايه- ج۹، ص۳۱۱

+2
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۴
+2

مکتب علمی امام باقر علیه السلام ۴

ابن كثير می نویسد: من هرگز دانشمندان اسلام را در هيچ محفل و مجمعي به اندازۀ محفل محمد بن علي (عليه‌السّلام) از نظر علمی حقير و كوچك نديدم. من حكم بن عتيبه را كه در علم و فقه، مشهور آفاق بود، ديدم كه در خدمت محمدباقر مانند كودكي در برابر استاد، زانوي ادب بر زمين زده، شيفته و مجذوب كلام و شخصيت او گرديده بود
ابن كثير، البداية و النهايه- ج۹، ص۳۱۱

تصویر
فهرست